Wednesday May 22, 2024

Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering DVV Verzekeringen

Wat is de verzekering BA Bromfiets?

 • Wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg rijdt.
 • Verzekert je aansprakelijkheid als je een ongeval in fout veroorzaakt met je scooter.
 • Dekt alle schade die je toebrengt aan anderen.

Welke bromfiets of scooter dekt de verzekering BA Bromfiets?

Deze verzekering is bedoeld voor alle bromfietsen of scooters van maximaal 49 cc uit:

 • Klasse A: elk voertuig met 2 of 3 wielen dat niet sneller kan dan 25 km/u.
 • Klasse B: elk voertuig met 2, 3 of 4 wielen dat niet sneller kan dan 45 km/u.
Heb je een tweewieler van meer dan 50 cc? Dan heb je een BA motor nodig.

Laat je prijs berekenen? Doe hieronder je aanvraag...

(!) Verplichte velden.

Indien ja, graag verduidelijking bij opmerkingen

Heb je vragen over de verzekering BA Bromfiets?

Waarom mijn scooter verzekeren?

De BA-bromfietsverzekering is verplicht en essentieel om je burgerlijke aansprakelijkheid te dekken bij een ongeval waaraan je schuldig bent. Bovendien dekt ze de schade die je aan derden berokkent.

Hoeveel kost de BA Bromfietsverzekering van DVV?

De BA-bromfietsverzekering heb je al vanaf 148.85 euro/jaar of 12,40 euro/maand.

Mag ik mijn scooter laten verzekeren als ik minderjarig ben?

De wettelijke leeftijd om in België met een scooter te mogen rijden is 16 jaar, maar de vereiste minimumleeftijd van de verzekeringnemer bedraagt 18 jaar. Als je minderjarig bent, zal het verzekeringscontract voor je scooter dus worden opgemaakt op naam van je wettelijke vertegenwoordiger.

Kan ik bij een ongeval waaraan ik schuldig ben, rekenen op de BA-bromfietsverzekering?

Ja, je burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt bij een ongeval waaraan je schuldig bent. De aan derden berokkende lichamelijke en materiële schade wordt dus vergoed. Je kunt je bescherming ook uitbreiden met de optie Rechtsbijstand, die je belangen verdedigt en de gerechtskosten vergoedt (max. 25.000 euro) en de optie Lichamelijke Ongevallen, die de medische kosten terugbetaalt.

Komt de BA-bromfietsverzekering tegemoet voor mijn verwondingen?

Om aanspraak te maken op een terugbetaling van je medische kosten of op een vergoeding in geval van overlijden of invaliditeit, kun je kiezen voor de optie Lichamelijke Ongevallen/Verkeersverzekering.

Door een ongeval in België kan mijn scooter niet meer rijden. Heb ik recht op bijstand/assistance?

Ja, de BA-bromfietsverzekering van DVV omvat een bijstand bij ongeval, ongeacht of je al of niet schuldig bent aan het ongeval.

Door pech in België kan ik niet meer verder rijden met mijn scooter. Heb ik recht op bijstand/assistance?

Ben je al trouwe klant bij DVV verzekeringen en heb je bij ons minstens één polis in drie van de volgende vier productcategorieën: woning-, auto-, familiale, beleggings- of levensverzekering? Dan geniet je gratis bijstand door pech, een ongeval of diefstal. Je kan dus de klok rond op ons rekenen voor hulp.

Kan ik mijn bromfiets als oldtimer verzekeren?

Ja, dat kan zeker! De korting oldtimer bestaat uit een korting van 40% op de waarborg BA.

Om van deze korting te kunnen genieten moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het voertuig wordt ingeschreven als oldtimer en voldoet aan de daarbij horende wettelijke voorwaarden.
 • Het voertuig is minstens 25 jaar oud.
 • Er is een ander voertuig verzekerd bij DVV (geen bromfiets, geen classic car, geen oldtimer,...)

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets dekt de schade aan je eigen bromfiets niet.
Het is mogelijk dat we in volgende gevallen de kosten verhalen die we betaald hebben:
 • De waarborg is opgeschort omdat de premie niet betaald is.
 • Er werd opzettelijk informatie weggelaten of verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • De bestuurder rijdt onder invloed of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van stoffen andere dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd.
 • De bromfiets wordt bestuurd door iemand die niet aan wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
Optie Rechtsbijstand: we bieden geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen van minder dan 150 euro. De zuiver contractuele geschillen in verband met herstellingen of onderhoud zijn evenmin gedekt.

De bijstand wordt georganiseerd door onze partner Europ Assistance.
Het verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets (BA Bromfiets) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier:

Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Bromfiets is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?