Wednesday Jun 19, 2024

Verzekering Verkeer (Lichamelijke Ongevallen)

lichamelijke ongevallenverzekering DVV Verzekeringen

Waarvoor heb je een verzekering Verkeer?

Je verzekering Verkeer komt tussen als je een verkeersongeval hebt met lichamelijke letsels. Bij verwondingen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden keert deze verzekering een vergoeding uit. Zelfs als je in fout bent!

Met deze verzekering ben je beschermd als voetganger (als er een voertuig bij betrokken is of bij botsing met een andere voetganger), fietser, skater, passagier enz. Interessant, want in de praktijk duurt het soms enige tijd voor bepaald is wie aansprakelijk is bij ongevallen met zwakke weggebruikers. Zolang dat niet het geval is, komt de verzekering niet tussen. Bij de verzekering Verkeer (voor gevallen waar het verkeersreglement van toepassing is) hoeft het gelukkig niet duidelijk te zijn of je al dan niet aansprakelijk bent voor je een vergoeding ontvangt. De verzekering komt trouwens ook tussen als er geen tegenpartij is.

Keuze uit twee formules
Je hebt de keuze uit de volgende formules die alle gezinsleden dekken:
- als bestuurder van eender welke auto
- als bestuurder van alle motorvoertuigen, als passagier van een vervoermiddel te land, te water of in de lucht, en zelfs als fietser of voetganger

Wat dekt de verzekering Verkeer?

Je verzekering zal tussenkomen als je een verkeersongeval hebt met een lichamelijk letsel. Je kan dan rekenen op:
- terugbetaling van de behandelingskosten
- forfaitaire dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf de 31e dag en tot twee jaar na het ongeval) maar ook bij hospitalisatie tijdens de wachttijd
- uitkering op basis van de permanente invaliditeitsgraad (tot drie maal het verzekerde kapitaal), en een aanvullende vergoeding voor andere kosten bij invaliditeit van meer dan 50%
- vergoeding als het slachtoffer meteen of tot drie jaar na het ongeval als gevolg daarvan overlijdt

Laat je prijs berekenen? Doe hieronder je aanvraag...

(!) Verplichte velden.

Uitsluitingen en beperkingen

- Voor de waarborg Overlijden wordt de vergoeding tot de helft herleid voor verzekerden die op de dag van het ongeval tussen 5 jaar en 15 jaar oud zijn of 70 jaar of ouder zijn.
- Voor de waarborg Blijvende Invaliditeit wordt voor verzekerden die op de dag van het ongeval nog geen 16 jaar zijn de vergoeding verdubbeld. Voor verzekerden van 70 of meer wordt de vergoeding tot de helft herleid.
- Uitgesloten van deze verzekering zijn onder andere de lichamelijke ongevallen door dronkenschap van een verzekerde, zelfmoord of poging tot zelfmoord van een verzekerde, roekeloze daden, weddenschappen, uitdagingen van een verzekerde of ongevallen opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde of een begunstigde.

Goed om te weten

De verzekering Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier:
- de algemene voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.)
- de commerciële fiche
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).

Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

De verzekering Verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?