Tuesday Apr 16, 2024
oldtimer DVV Verzekeringen

Krijg 75% korting op je verzekering OLDTIMER

De korting 'oldtimer' bestaat uit een korting van 75% op de waarborgen B.A. en Rechtsbijstand.

Om van de kortingen te kunnen genieten moet er voldaan worden aan enkele voorwaarden:
- het voertuig moet ingeschreven worden als oldtimer
- voldoen aan de daarbij horende wettelijke voorwaarden
- het voertuig is minstens 30 jaar oud
- er is een eerste voertuig bij DVV verzekerd

 Het voertuig mag niet gebruikt worden voor:
- commercieel en professioneel gebruik
- woon- en werkverkeer
- woon- en schoolverkeer

Laat je prijs berekenen? Doe hieronder je aanvraag...

(!) Verplichte velden.

Indien ja, graag verduidelijking bij opmerkingen

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen verhalen we onze onkosten bij de verzekerde:

- De waarborg is opgeschort omdat de premie niet betaald is.
- Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
- Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
- De bestuurder rijdt onder invloed of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van stoffen andere dan alcohol.
- De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd.
- Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
- De wagen heeft geen geldig keuringsbewijs.
- Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.
- De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan je eigen voertuig. Daarvoor heb je een omniumverzekering nodig.
- De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder die aansprakelijk is voor het ongeval.

Goed om te weten

* Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV.

* De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Ze wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier:
- de voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.),
- de commerciële fiche,
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).
Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

De autoverzekering Mobility is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE70 0689 0667 8225, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?