Tuesday Jul 16, 2024

Rechtsbijstand Lex*tra Particulier

rechtsbijstand DVV Verzekeringen

Waarvoor kan je een beroep doen op Lex.Tra Particulier?

Bij een ongeval of schadegeval in je privéleven is het niet altijd even duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Gelukkig is er dan de rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier. Als een schadegeval in je privéleven uitgroeit tot een probleem, dan verdedigen we je belangen. Zelfs als je in fout bent. Als het moet tot in de rechtbank.

Wat dekt Lex.Tra Particulier?

Met Lex.Tra Particulier ben je in goede handen als het tot een geschil komt over een schadegeval in je privéleven:
- We informeren je over je rechten.
- We helpen om alle mogelijke oplossingen te onderzoeken.
- We zetten alle stappen om het geschil op te lossen. Liefst door minnelijke schikking, desnoods tot in de rechtbank.
- We bieden bijstand om je dossier samen te stellen (bijvoorbeeld om bewijzen te verzamelen of getuigen te vinden).

Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed tot 75.000 euro, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz.

Zeer ruime waarborgen
Met Lex.Tra Particulier bieden we je rechtsbijstand met heel wat waarborgen. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen kan je een beroep op ons doen:
- Verbouwingen bij de buren zorgen voor scheuren in je muur en de buren weigeren je schade te betalen. Gelukkig helpen wij je dan om je rechten te doen gelden (waarborg burgerlijk verhaal).
- Een jogger glijdt uit omdat er sneeuw ligt voor je deur en wil zijn kosten op je verhalen. Als je strafrechtelijk wordt vervolgd op basis van het gemeentelijk politiereglement nemen wij je verdediging op ons (waarborg strafrechtelijk verweer).
- De wasserij verprutst je dure pak, het reisbureau beloofde je een kamer met zicht op zee terwijl je eigenlijk uitkeek op een blinde muur, je internetbestelling kwam niet toe (terwijl je wel betaalde). DVV verzekeringen doet er dan alles aan zodat je schadeloos gesteld wordt (dekking van contractuele geschillen).

Laat je prijs berekenen? Doe hieronder je aanvraag...

(!) Verplichte velden.

Indien ja, graag verduidelijking bij opmerkingen

Maak hier je afspraak


Loading...

Uitsluitingen en beperkingen

- De meeste contractuele geschillen zijn gedekt tot 10.000 euro. Daarbij geldt een wachttijd van drie maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste drie maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als je daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
- Als de tegenpartij onvermogend blijkt, vergoedt DVV Verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
- Beroepsactiviteiten zijn niet gedekt, dus ook niet bij bijvoorbeeld commerciële huurcontracten. Ook beleggingen en erf- of familierecht zijn niet verzekerd.
- Lex.Tra Particulier komt niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.
- De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.

Goed om te weten

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier:
- de voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.)
- de commerciële fiche
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).

Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?