Wednesday Jun 19, 2024

Rechtsbijstand Lex*tra Verkeer

rechtsbijstand DVV Verzekeringen

Waarvoor kan je een beroep doen op Lex.Tra Verkeer?

Bij een ongeval of schadegeval in het verkeer is het niet altijd even duidelijk wie in fout is. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Met de verzekering Lex.Tra Verkeer ben je zeker van rechtsbijstand voor alle schadegevallen in het verkeer.

Je rechten verdedigd
De verzekering Lex.Tra Verkeer biedt bijvoorbeeld rechtsbijstand als je garagist drie keer zoveel aanrekent als je had verwacht of bij een ernstige verkeersovertreding. Dat is minder het geval met de keuzewaarborg rechtsbijstand waarmee je je gewone autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid kan aanvullen. Voor een ruimere bescherming in het verkeer kies je dus Lex.Tra Verkeer. Ontdek de verschillende soorten rechtsbijstand in het verkeer.

Wat dekt Lex.Tra Verkeer?

Als een schadegeval – al dan niet door jou veroorzaakt - in het verkeer uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt DVV verzekeringen je belangen:

 • als voetganger, automobilist, fietser, passagier op het openbaar vervoer…
 • voor alle voertuigen van je gezin: personenauto, mobilhome, bromfiets, motorfiets enz., zowel voor privé- als voor professioneel gebruik
 • of je nu in je recht bent of niet, als het moet tot in de rechtbank
 • zelfs om te zorgen dat je rijbewijs bijvoorbeeld alleen in het weekend wordt ingetrokken zodat je kan blijven werken
 • ook om een voorschot te ontvangen voor schade aan je voertuig (tot 12.500 euro)


Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz. Niet gedekt zijn:

 • wedstrijden
 • inbreuken als je rijbewijs vervallen was verklaard of je niet verzekerd was
 • parkeergeschillen als het bedrag minder dan 100 euro bedraagt
 • verkeersagressie


Alle voertuigen van je gezin
Met Lex.Tra Verkeer ben je voor alle voertuigen van je gezin zeker van rechtsbijstand. En dat zonder dat je meer betaalt. Handig, toch?

Laat je prijs berekenen? Doe hieronder je aanvraag...

(!) Verplichte velden.

Indien ja, graag verduidelijking bij opmerkingen

Rechtsbijstand voor alle geschillen in het verkeer

Algemene rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Verkeer zal je op verschillende vlakken bijstaan:

 • inlichtingen over je rechten 
 • samenstellen van een dossier (bewijzen verzamelen, getuigen) 
 • onderhandelingen voeren met de tegenpartij
 • streven naar een minnelijke schikking indien mogelijk

Waarborg burgerlijk verhaal
Je kan een beroep doen op Lex.Tra Verkeer als je schade lijdt door de fout of nalatigheid van een derde in een verkeerssituatie (tot 75.000 euro). Bijvoorbeeld als iemand inrijdt op je wagen en de verzekeraar van de tegenpartij de raming van de schade betwist.

Waarborg burgerlijk verweer
Als je zelf verantwoordelijk bent voor de veroorzaakte schade en de tegenpartij een vergoeding eist, kan Lex.Tra Verkeer helpen (tot 75.000 euro).

Waarborg strafrechtelijk verweer

Lex.Tra Verkeer verleent bijstand voor onopzettelijke misdrijven (tot 75.000 euro). Bijvoorbeeld: door een slechte wegmarkering haal je een ander voertuig in op een plaats waar er eigenlijk een inhaalverbod geldt en je wordt beboet.

Waarborg contractuele geschillen
Met Lex.Tra Verkeer heb je recht op bijstand voor geschillen in verband met contracten die je gesloten hebt voor je voertuig (tot 75.000 euro)
 • schade door een ongeval dat het gevolg is van een constructiefout van het voertuig
 • verzekeringscontracten gesloten voor het verzekerde voertuig waarvan je de eigenaar bent
 • geschil over de correcte uitvoering van de contractuele of wettelijke garantie door de constructeur, de verdeler of de verkoper
 • geschil over de herstelling geschil over de verkoop van je voertuig
 • geschil over de behoorlijke uitvoering van bijvoorbeeld carwash of takeldienst

Waarborg voorschot op schadevergoeding
Wij betalen een voorschot (tot 12.500 euro) op het bedrag van de niet-betwiste en bij expertise vastgestelde schade aan het verzekerde voertuig als:
 • het gaat om een verkeersongeval tussen je voertuig en het motorrijtuig van een derde
 • de bestuurder van het andere voertuig geïdentificeerd is en het vast staat dat hij volledig aansprakelijk is
 • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid over het voertuig toebehoort aan een derde die geldig verzekerd is en het voertuig is ingeschreven in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, het Groothertogdom Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden of Zwitserland
 • het verzekerde voertuig je eigendom is

Waarborg administratieve bijstand
Lex.Tra Verkeer helpt je bijvoorbeeld als je een dubbele aanslag van de verkeersbelasting krijgt toegestuurd of om een bezwaarschrift in te dienen als je wagen is afgekeurd door de technische controle (tot 12.500 euro).

Waarborg insolvabiliteit van de tegenpartij
Zelfs als de tegenpartij onvermogend is, vergoedt DVV verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.

Heb je vragen over de Rechtsbijstand in het verkeer?

Hoeveel kost rechtsbijstand Lex*tra Verkeer?

Ongeacht het aantal voertuigen binnen het gezin heb je rechtsbijstand verkeer al vanaf 10,20 euro per maand!

Waarom een verzekering rechtsbijstand afsluiten bovenop mijn autoverzekering?

De verzekering rechtsbijstand Lex.Tra Verkeer biedt je een ruimere dekking dan de waarborg Rechtsbijstand van je autoverzekering. Zo geniet je een hogere vergoeding. Bovendien beschermt Lex.Tra Verkeer jou en je gezin voor elk schadegeval in het verkeer, ongeacht of je voetganger, fietser, passagier of bestuurder bent.

In het kader van een geschil moet ik beroep doen op een advocaat. Worden de advocaatkosten terugbetaald?

Gerechtskosten kunnen hoog oplopen. Met Lex. Tra Verkeer vergoedt DVV gelukkig alle gerechtskosten zoals erelonen van de expert, advocatenkosten, kosten voor een gerechtsdeurwaarder, vertalingen enz. (tot 75.000 euro).

Na een ongeval ga ik niet akkoord met de tegenpartij over de aansprakelijkheid. Kan Lex*tra Verkeer mij helpen?

Zeer zeker. Ongeacht of je in fout bent voor een schadegeval in het verkeer, DVV staat je bij om je belangen te verdedigen, tot in de rechtbank. We vergoeden de gerechtskosten en we bieden je rechtsbijstand (informatie over je rechten, hulp bij het samenstellen van een dossier, onderhandelingen met de tegenpartij enz.)

Mijn garagist rekent me extra kosten aan zonder dat ik daarin heb toegestemd. Ben ik gedekt?

Met de verzekering Lex.Tra Verkeer worden je rechten verdedigd en geniet je rechtsbijstand. Bovendien helpt DVV je als je niet tevreden bent over de herstellingen aan je voertuig.

Mijn voertuig werd geweigerd op de technische controle en ik wil dit betwisten. Kan ik rekenen op Lex*tra Verkeer?

Ja, je geniet immers een waarborg administratieve bijstand. Zo helpt DVV je een klacht in te dienen bij de technische controle (tot 12.500 euro).

Op de parkeerplaats van de supermarkt is iemand met een winkelwagentje tegen mijn voertuig aangereden. Kan ik hulp krijgen voor mijn verdediging?

DVV is er om je te helpen. Met Lex.Tra Verkeer verdedigen we je belangen en zien we erop toe dat de persoon die je voertuig heeft beschadigd, je ook vergoedt.

Ik heb van de rechter een rijverbod opgelegd gekregen. Ik kan nu niet meer op mijn werk geraken. Kan mijn Lex.Tra Verkeer me helpen?

Via Lex.Tra Verkeer zal DVV verzekeringen uw belangen verdedigen. We kunnen bijvoorbeeld een advocaat aanstellen die probeert te bekomen dat het rijverbod alleen in het weekend geldt, zodat je tijdens de week met de wagen kan gaan werken.

Maak je afspraak


Loading...

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier:

Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.
 • We betalen alle kosten om je rechten te verdedigen als je strafrechtelijk vervolgd wordt in het verkeer, maar we betalen de verkeersboetes niet als je schuldig wordt bevonden.
 • Als de tegenpartij niet kan betalen, vergoeden wij tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?