Wednesday Jun 19, 2024

Sparen voor je (klein)kind 

kindersparen DVV Verzekeringen

Wat is DVV Junior Plan?

Met DVV Junior Plan kan je je kind of petekind dat jonger is dan twaalf een cadeau geven voor later. Bij deze tak 21-levensverzekering is je kapitaal veilig én je basisrentevoet gewaarborgd.

Wat moet je weten over DVV Junior Plan?

DVV Junior Plan is een vastetermijnverzekering. Dat betekent dat je kind het kapitaal ontvangt op het einde van het contract, wat er ook met je gebeurt. Door in te tekenen voor het kind twaalf jaar is, ben je zeker dat het op zijn of haar 18e, 21e of 25e verjaardag het voorziene bedrag krijgt. Houd er wel rekening mee dat de minimale duur acht jaar bedraagt omwille van fiscale redenen.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?
- Elke euro die je stort, is veilig. Voor extra garanties is er het Garantiefonds voor financiële diensten. Daarmee is je spaargeld tot 100.000 euro per financiële instelling veilig.
- De vaste rentevoet is gegarandeerd tot de einddatum van het contract.

Welke risico’s en nadelen zijn er?
- Je betaalt instapkosten, beheerskosten, 2% verzekeringstaks op de brutopremies en afkoopkosten (5% van de afkoopwaarde, de laatste vijf jaar verminderd met 1% per jaar).
- Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.

Wat gebeurt er bij overlijden?
DVV verzekeringen komt tussen als er iets met je gebeurt. Wij betalen dan in jouw plaats de premies zodat het kind toch het voorziene kapitaal ontvangt.

Extra waarborgen mogelijk
Met DVV Junior Plan kan je jezelf beschermen tegen een ongeval of invaliditeit. Je kan ook voorzien dat je kind in bepaalde gevallen vroeger aan het geld kan.

Maak hieronder een afspraak


Loading...

Goed om te weten

- De instapkosten bedragen maximaal 6% bij elke storting.
- De beheerskosten bedragen op jaarbasis 0,10% op de reserve.
- De uitstapkosten worden gedetailleerd in het KID & precontractuele SFDR informatie.
- Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
- DVV Junior Plan is een klassieke levensverzekering van tak 21 met bepaalde looptijd, tot minimaal de 18e verjaardag van het kind. De leeftijdsgrens voor onderschrijving is de 12e verjaardag van het kind. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het KID & precontractuele SFDR informatie en de voorwaarden of ga langs bij een DVV-consulent. Voor meer informatie over de duurzaamheid van dit product, raadpleeg het periodieke rapport SFDR. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
- In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2%, voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen, toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie. De hierboven premies worden met fractioneringskosten berekend.

DVV Junior Plan is een verzekeringsproduct van DVV, een merk en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPM Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - verzekeringsmaatschappij geregistreerd onder nummer 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?