Wednesday Jun 19, 2024

Optie Engelse Franchise

huurdersverzekering appartement DVV Verzekeringen

Dankzij de Optie Engelse franchise wordt schade aan je woning vanaf de eerste euro vergoed

Bij een woningverzekering betaal je standaard een franchise in geval van schade. Wil je die franchise zoveel mogelijk vermijden? Dan kies je best de Optie Engelse franchise bij je woningverzekering Cocoon Flex.

Wat dekt de Optie Engelse Franchise?

Als je de Optie Engelse franchise kiest, betaal je geen franchise als de schade meer bedraagt dan het franchisebedrag (298 euro), exclusief de onrechtstreekse verliezen. Bijvoorbeeld: je hebt 750 euro schade. In dat geval word je vanaf de eerste eurocent vergoed dankzij de Optie Engelse franchise. Heb je maar 120 euro schade? Dan kan je niet rekenen op tussenkomst.

Uitsluitingen en beperkingen

De Optie Engelse franchise is niet van toepassing op:
- Waarborg Natuurrampen als die volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau werd afgesloten
- Optie Rechtsbijstand
- Optie Werken
- Optie Huurder
- Home Assistance

Franchise

Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 298 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken.
De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2022 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?