Wednesday Jun 19, 2024

Optie Geparkeerd voertuig

huurdersverzekering appartement DVV Verzekeringen

Optie Geparkeerd voertuig

Met deze optie is je auto of motor van meer dan 50 cc, caravan, aanhangwagen, plezierboot enz. ook verzekerd (tot maximaal 15.000 euro) als het beschadigd is door brand, blikseminslag, explosie, storm, hagel, arbeidsconflicten, aanslagen en natuurrampen. Goed om te weten: in geval van natuurrampen moet het voertuig in het verzekerde gebouw staan en voor zover het gebouw eveneens door hetzelfde gevaar werd getroffen.

Je auto, motor van meer dan 50 cc, caravan, aanhangwagen en plezierboot zijn gedekt (tot 15.000 euro**) als ze beschadigd zijn door brand, blikseminslag, storm enz.

**Deze bedragen kunnen worden verhoogd als je kiest voor een hoger dekkingsniveau.

Franchise

Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken.
De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.
Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?