Wednesday Jun 19, 2024

Optie Media

huurdersverzekering appartement DVV Verzekeringen

Elektronische apparatuur is fragiel! Zorg voor een verzekering

Stel dat je in een moment van onoplettendheid koffie morst op het toetsenbord van je laptop... Of dat de tv van je kotstudent per ongeluk op de grond belandt. Vaak is de schade zo groot dat je een nieuw toestel moet kopen. Gelukkig kan je rekenen op de Optie Media van de woningverzekering Cocoon Flex, toch als je je inboedel verzekerd hebt!

Multimediatoestellen en schermen

Tablet, computer of laptop, televisie... De Optie Media dekt de materiële schade aan:
- elektronische toestellen en hun accessoires die een computer- en multimediafunctie hebben
- toestellen met een scherm van minstens 19 inch (led-tv, smart-tv...)

Thuis, op vakantie of op kot

Het maakt niet uit of je toestellen voor privé- of professioneel gebruik bestemd zijn! Zolang ze niet in eerste instantie bedoeld zijn om te bellen, zijn ze verzekerd tot 2.000 euro per schadegeval (dat bedrag kan verhoogd worden als je gekozen hebt voor een hoger dekkingsniveau):
- in het gebouw verzekerd door je woningverzekering Cocoon Flex
- in een studentenkot
- in de woning die je huurt voor je vakantie of je tweede verblijf

Herstel van data en software

Zijn je je gegevens verloren door een schadegeval? Geen paniek! We vergoeden de kosten voor herstel of recuperatie van je verloren data en betalende software. Kan de software niet hersteld worden? Of is je oude software niet compatibel met de nieuwe pc die je kocht na het schadegeval? We vergoeden de kosten voor aankoop van equivalente software of licenties.

Wat als je multimediatoestellen worden gestolen?

Als je ingetekend hebt op de Optie Diefstal bovenop de Optie Media vergoeden wij ook je gestolen multimediatoestellen.

Uitsluitingen en beperkingen

- De Optie Media komt niet tussen voor schade die puur esthetisch is of die het resultaat is van normale slijtage.
- Toestellen die vooral bedoeld zijn om te bellen, zijn niet gedekt.
- Schade die het resultaat is van cybercriminaliteit of van eender welke andere cyberaanval is niet gedekt.
- Schade veroorzaakt aan meerdere toestellen als gevolg van één enkele oorzaak, wordt beschouwd als één schadegeval.

Franchise

Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken.
De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.
Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?