Tuesday Jul 16, 2024

Optie onrechtstreekse verliezen

Cocoon Flex - Optie onrechtstreekse verliezen

v

Je schadevergoeding wordt met 10% verhoogd om de bijkomende kosten na een schadegeval te dekken

v

Geen bewijs nodig van deze bijkomende kosten

v

Beheer je schadegeval zonder stress of financiële zorgen

Bereken mijn premie

Schade aan je woning? Zorg voor een compensatie van je extra kosten

Als je een schadegeval hebt in je woningverzekering, dan heb je soms een pak extra kosten en heel wat ongemakken. Denk bijvoorbeeld aan een dag extra verlof nemen, telefoontjes doen om alles te regelen, achter prijsoffertes aanhollen, een paar weken met een opengebroken vloer zitten, een paar dagen zonder warm water, een opslagplaats voor spullen die je nog kan redden…. Voor die gevallen is er de Optie Onrechtstreekse verliezen bij de woningverzekering Cocoon Flex.

Wat dekt de Optie Onrechtstreekse verliezen?

Met deze optie vergoeden we je bijkomende verliezen, kosten en nadelen na een schadegeval zonder dat je die kosten moeten bewijzen. Je schadevergoeding wordt dan met 10% verhoogd (na aftrek vrijstelling), met een maximum van 12.000 euro.

Uitsluitingen en beperkingen

Worden niet in rekening gebracht voor de berekening van de onrechtstreekse verliezen:

 • betaalde vergoedingen voor:
  - Aansprakelijkheid (burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en inboedel, verhaal van derden, verhaal van huurders (of personen die er wonen) en huuraansprakelijkheid)
  - Diefstal
  - Home Assistance
  - Rechtsbijstand
  - Optie Huurder
 • expertisekosten.

Franchise

 • Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 298 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. 
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2022 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

 • De Optie Onrechtstreekse verliezen is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
  - de voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.),
  - de commerciële fiche,
  - het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?