Wednesday Jun 19, 2024

Optie rechtsbijstand

Cocoon Flex - Optie rechtsbijstand

v

Juridische bijstand om verhaal te halen bij een derde die aansprakelijk is voor het schadegeval

v

Strafrechtelijke verdediging in geval van vervolging na een schadegeval

v

Terugbetaling van de erelonen en kosten van de advocaat en van de procedurekosten

Bereken mijn premie

Schade aan je woning? Met de Optie Rechtsbijstand kan je rekenen op juridische hulp

Stel dat je buurman je na werken aan je woning onterecht aansprakelijk acht voor schade en je geholpen en verdedigd wilt worden. Met de Optie Rechtsbijstand bij Cocoon Flex kan je in die gevallen rekenen op onze juridische bijstand.

Wat dekt de Optie Rechtsbijstand?

 • We verdedigen je rechten, zowel in der minne als voor de rechtbank, om een schadevergoeding te krijgen voor de herstelling van schade aan je eigendommen (tot 30.000 euro voor de vergoeding van de kosten en erelonen van de advocaat). 
 • We waarborgen je strafrechtelijke verdediging als je vervolgd wordt als gevolg van een schadegeval (bijvoorbeeld als je vervolgd wordt voor onvrijwillige doodslag na een brand). 
 • We dekken het onvermogen van aansprakelijke personen (tot 7.500 euro) in het kader van de waarborg verhaal indien de aansprakelijke persoon geïdentificeerd is en zijn onvermogen vastgesteld is. 
 • Contractuele juridische bescherming: wij treden bijvoorbeeld in je naam op om schadevergoeding te krijgen van je huurder (op voorwaarde dat er een gedetailleerde plaatsbeschrijving op tegenspraak is opgemaakt van de woning en dat het gebouw als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd).

Welke kosten worden vergoed?

Dankzij de Optie Rechtsbijstand betalen wij de volgende

 • kosten rechtstreeks (zonder dat je ze moet voorschieten): 
 • kosten en erelonen van de advocaat, expert en gerechtsdeurwaarder 
 • kosten van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure, die je ten laste worden gelegd 
 • kosten van één procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel reis- en verblijfkosten als je persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist of gerechtelijk bevolen is 
 • vertaalkosten in geval van een gerechtelijke procedure, voor zoverre dergelijke vertaling wettelijk vereist is

Uitsluitingen en beperkingen

De volgende kosten worden niet gedekt:

 • straffen, geldboetes, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie, kosten van alcoholtest, bloedproef en drugsopsporingstest 
 • kosten en erelonen die je voor de schadeaangifte of zonder ons akkoord betaald hebt, tenzij ze gerechtvaardigd zijn 
 • kosten en erelonen van een procedure voor een internationaal of supranationaal gerechtshof of een procedure voor het Hof van Cassatie indien het belang van het geschil, als dit in geld kan uitgedrukt worden, minder dan 1.250,00 euro bedraagt

Franchise

 • Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 298 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. 
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2022 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

 • De Optie Rechtsbijstand is een keuzewaarborg bij de woningverzekering Cocoon Flex die afgesloten wordt voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
  - de voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.),
  - de commerciële fiche,
  - het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

Cocoon Flex is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?