Tuesday Jun 18, 2024

Optie Werken

huurdersverzekering appartement DVV Verzekeringen

Optie Werken

Als je op het verzekerde adres bouw-, verbouwings- of renovatiewerken laat doen door een vakman die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan is de materiële schade door een schadegeval gedekt (tot maximaal 10.000 euro**).

**Deze bedragen kunnen worden verhoogd als je kiest voor een hoger dekkingsniveau.

Ga je bouwen of renoveren en doe je een beroep op een aannemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen? Dan ben je met de optie Werken zeker van een extra dekking voor de duur van de werken:
• materiële schade aan het gebouw door de werken
• medische kosten in geval van een ongeval (voor jou of bezoekers op de werf)
• diefstal en vandalisme van materiaal, technische installaties en apparatuur
• waterschade en stookolieschade veroorzaakt door de werken

Franchise

Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken.
De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.
Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?