Tuesday Jul 16, 2024

Uitvaartverzekering

uitvaart+
v

Met eenvoudige procedure medische acceptatie

Voor veel overlijdensverzekeringen is een medische screening nodig als je wilt intekenen. Voor Uitvaart+ verzekering volstaat een gezondheidsverklaring.

v

Kies vrij wie de voorziene som zal ontvangen

Je beslist helemaal zelf wie de begunstigde is van het uitvaartkapitaal. Meer nog: je kan dat op elk moment wijzigen.

v

Belastingvoordeel mogelijk

Als je het contract onderschrijft in het kader van langetermijn- of pensioensparen, krijg je van de fiscus 30% van je gestorte premies terug als belastingvermindering *.

Bereken mijn premie

Wat is een uitvaartverzekering?

Deze verzekering dekt de kosten van je uitvaart en de kosten die verbonden zijn aan je overlijden. Met een uitvaartverzekering zorg je voor financiële gemoedsrust voor je nabestaanden.

Welke waarborg biedt de verzekering Uitvaart+?

De verzekering Uitvaart+ is een levenslange overlijdensverzekering. Dat betekent dat je nabestaanden bij je overlijden de som ontvangen die je voorzien hebt. Daarmee kunnen ze dan de kosten van de uitvaart betalen.

Uitsluitingen en beperkingen

  • Niet gedekt zijn onder meer zelfmoord van de verzekerde tijdens de eerste twaalf maanden en overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren. 
  • De eerste twee jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde kapitaal uitgekeerd. Bekijk voor meer details de voorwaarden of ga langs bij een consulent. Na deze wachtperiode van twee jaar ontvangen je nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf de 1e dag. 
  • Je geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als je een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet je rekening houden met een taks op de uitkering. 
  • Onderschrijving is mogelijk tot de 70e verjaardag van de verzekerde of verzekeringsnemer.

Goed om te weten

De Uitvaart+ verzekering is een levenslange overlijdensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten, afgesloten voor een levenslange duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen.

 De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Voor informatie over de limieten, risico's en uitsluitingen, ga langs bij een DVV-consulent of bekijk :
- de algemene voorwaarden,
- de commerciële fiche,
- het informatiefiche.

Kennisname van deze documenten is verplicht vóór je het contract ondertekent.

De Uitvaart+ verzekering is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE82 7995 5181 0568, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?