Wednesday Jun 19, 2024

Woonverzekering voor eigenaars

woonverzekering DVV Verzekeringen

Een brandverzekering voor eigenaars die zich aanpast aan je noden

Of je als eigenaar nu zelf in je woning woont of ze verhuurt, de Cocoon Flex Woonverzekering past zich aan je woning en noden aan.
Basiswaarborgen voor je woning en je inboedel
- schade door brand en blikseminslag
- schade door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
- waterschade, bijvoorbeeld bij een lek in je leidingen of je dak
- glasbreuk, ook zonnepanelen, kookplaten enz.
- schade aan anderen door je gebouw, bijvoorbeeld door dakpannen die meegevoerd worden door de wind
- schade door een overstroming (natuurramp)

3 interessante optionele waarborgen

Diefstal: als je in je eigen woning woont, is het verstandig om je inboedel te verzekeren tegen diefstal.
Afstand van verhaal: als je huurders hebt, kan je de optie Afstand van verhaal toevoegen aan je contract. We dekken dan de schade veroorzaakt aan je gebouw door je huurder (binnen de limieten van de waarborgen onderschreven door de eigenaar), zonder de schade te verhalen op je huurder.
Tuin: als je in een huis woont met een tuin, is het mogelijk om die te verzekeren

Laat je prijs berekenen? Doe hieronder je aanvraag...

(!) Verplichte velden.

De volgende ruimtes zijn automatisch mee verzekerd:
- 1 woonkamer (combinatie van 1ste living en 1ste eetkamer)
- 1 of meer keuken(s)
- 1 of meer badkamer(s)
- ruimtes kleiner dan 4m²
- hallen
- niet-ingerichte zolder(s)
- niet- ingerichte kelder(s)
- carport(s)
- toiletten
Optie rechtsbijstand: Je kan op ons rekenen om je bij te staan bij strafrechtelijk verweer wanneer je wordt vervolgd na een gedekt schadegeval of bij burgerlijk verhaal om herstel te bekomen van de schade aan je gebouw of de inhoud, berokkend door een derde.
Optie diefstal: Met de optie Diefstal kies je voor een diefstalverzekering die je 100% kan afstemmen op je noden. Wil je maar de helft van je inboedel verzekeren? Dat kan! Wil je alles verzekeren? Dat kan ook. Een hele geruststelling als je ongewenste bezoekers krijgt.
Optie media: Heb je een tablet, laptop of toestel met een scherm van minstens 19 inch (zoals een smart-tv)? Met de optie Media vergoeden we materiële schade die niet gedekt is door de basiswaarborgen. Zowel toestellen voor privé als voor professioneel gebruik zijn gedekt.
Optie franchise: Is je schade groter dan het franchisebedrag (+ 265 euro)? Dan word je met de optie Engelse franchise al vanaf de eerste euro vergoed.
Optie zwembad: Met deze optie is schade aan je binnen- of buitenzwembad, jacuzzi (buiten), zwemvijver, bijhorend materiaal (bijvoorbeeld technische installaties of glijbanen) verzekerd (maximaal 15.000 euro). Ook schade veroorzaakt door het zwembad of de kosten voor het vervangen van het water (bijvoorbeeld na vervuiling of leeglopen bij een gedekt schadegeval) zijn gedekt.
Optie tuin: Je tuin is jouw paradijs? Dan is de optie Tuin iets voor jou. Door de basiswaarborgen van Cocoon Flex uit te breiden krijg je bijvoorbeeld ook een vergoeding voor: schade aan aanplantingen, vijvers, tennisvelden en golfterreinen, schade aan inhoud buiten (bijvoorbeeld tuinmeubelen, barbecue, buitenkeuken, buitenspeelgoed, verplaatsbare zwembaden), schade aan inhoud die niet tot de tuin behoort, maar zich wel buiten bevindt (bijvoorbeeld een fiets die nog buiten stond) en schade veroorzaakt door wild, vee of paarden die niet toegelaten zijn op het risicoadres • bodemsanering na vervuiling door stookolie (maximaal 10.000 euro)
Optie geparkeerd voertuig: Met deze optie is je auto of motor van meer dan 50 cc, caravan, aanhangwagen, plezierboot enz. ook verzekerd (tot maximaal 15.000 euro) als het beschadigd is door brand, blikseminslag, explosie, storm, hagel, arbeidsconflicten, aanslagen en natuurrampen.
Optie onrechtstreekse verliezen: Dankzij deze optie wordt je schadevergoeding bij een verzekerd schadegeval met 10% verhoogd (na aftrek van de franchise). Met dat bedrag kan je dan extra uitgaven dekken die je hebt door het schadegeval (maximaal 12.000 euro).
Optie werken: Ga je bouwen of renoveren en doe je een beroep op een aannemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen? Dan ben je met de optie Werken zeker van een extra dekking voor de duur van de werken: materiële schade aan het gebouw door de werken, medische kosten in geval van een ongeval (voor jou of bezoekers op de werf), diefstal en vandalisme van materiaal, technische installaties en apparatuur en waterschade en stookolieschade veroorzaakt door de werken.
Optie afstand van verhaal: De optie Afstand van verhaal is interessant als je een woning verhuurt. Als je huurder dan per ongeluk schade toebrengt aan je gebouw, moet zij of hij die niet vergoeden. Je verzekeraar zal de schade dus niet verhalen op je huurder.
Optie Business: Heb je thuis een kantoor of oefen je een vrij beroep uit vanuit je woning? Dan kan je met de optie Business de professionele inhoud extra verzekeren: materiaal, koopwaar en waarden gedekt (tot 15.000 euro in plaats van tot 5.000 zoals vermeld in de basiswaarborgen), reclame- en uithangborden verzekerd tegen storm en hagelschade, lichtreclames verzekerd tegen glasbreuk en een forfaitaire dagvergoeding in geval van bedrijfsschade

Maak je afspraak


Loading...

Jongerenvoordeel (tot 36 jaar)

Promo! Jonger dan 36 jaar? Geniet van 3 maanden korting* het eerste jaar!

Beperkingen en uitsluitingen

- Schade aan je aanplantingen, speelgoed en trampolines (die zich buiten bevinden) is niet gedekt door de basiswaarborgen. Neem daarvoor de Optie Tuin.
- Zwembaden, zwemvijvers en buitenjacuzzi’s zijn niet gedekt. Neem de Optie Zwembad.
- Je voertuig van 50cc of meer, aanhangwagen, caravan, plezierboot en jetski zijn niet gedekt. Kies de Optie Geparkeerd Voertuig.
- Je laptop, tablet, LED en Smart TV van meer dan 19 inch zijn alleen gedekt voor de basisrisico’s. Om de toestellen tegen alle risico’s te verzekeren (bijvoorbeeld als je het laat vallen), neemt u de Optie Media.
- Schade door werken is niet gedekt. Kies daarvoor de Optie Werken.
- Voor de tussenkomst van de slotenmaker vergoeden we tot maximaal 260 euro.
- Schade door water dat binnendringt via deuren, vensters, verluchtingsgaten of andere openingen in het gebouw betalen we niet terug.

Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 298 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2022 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

* 3 maanden gratis + 9 maanden betalend op 1ste jaarpremie van een nieuwe Familiale verzekering Cocoon Flex of Cocoon Start geldig voor jongeren tot en met 35 jaar. Dit tijdelijke aanbod is geldig met of zonder extra opties op voorwaarde dat DVV verzekeringen het risico aanvaardt.

De woningverzekering Cocoon Flex wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier:
- de voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.),
- de commerciële fiche,
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).
Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

De woningverzekering Cocoon Start is een formule van het product Cocoon Flex, een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE82 7995 5181 0568, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?