Wednesday Jun 19, 2024

Woonverzekering voor huurders

huurdersverzekering appartement DVV Verzekeringen

Een woonverzekering voor huurders aangepast aan je behoeften

Huurder van een appartement van drie kamers (of meer) of van een huis, de woningverzekering Cocoon Flex past zich aan je woning en je behoeften aan.
Basiswaarborgen voor je inboedel
- Schade door brand of blikseminslag
- Waterschade (bv. als je meubels beschadigd zijn door een zichtbaar waterlek)
- Glasbreuk
- Schade aan anderen door je inboedel (bv. brand door je droogkast die het gebouw beschadigt)
- Schade door overstroming

Wat is een woonverzekering voor huurders?

Als huurder ben je verplicht om, na afloop van je contract, de woning in haar oorspronkelijke staat terug te geven. Een woonverzekering is dus noodzakelijk om je inboedel in geval van schade alsook je burgerlijke aansprakelijkheid te beschermen, bijvoorbeeld indien je aansprakelijk bent naar aanleiding van een brand die schade veroorzaakt bij je buren of aan het gebouw van de eigenaar.

Als je een huis of appartement huurt, heb je dat vast met zorg ingericht. De woonverzekering voor huurders zal dan je inboedel beschermen tegen schade (brand, kortsluiting, overstroming enz.). Maar ze dekt ook je aansprakelijkheid als je stoomstrijkijzer bijvoorbeeld vuur vat en schade toebrengt aan het gebouw dat je bewoont of dat van je buren.

Laat je prijs berekenen? Doe hieronder je aanvraag...

(!) Verplichte velden.

Optie rechtsbijstand: Je kan op ons rekenen om je bij te staan bij strafrechtelijk verweer wanneer je wordt vervolgd na een gedekt schadegeval of bij burgerlijk verhaal om herstel te bekomen van de schade aan je gebouw of de inhoud, berokkend door een derde.
Optie diefstal: Met de optie Diefstal kies je voor een diefstalverzekering die je 100% kan afstemmen op je noden. Wil je maar de helft van je inboedel verzekeren? Dat kan! Wil je alles verzekeren? Dat kan ook. Een hele geruststelling als je ongewenste bezoekers krijgt.
Optie media: Heb je een tablet, laptop of toestel met een scherm van minstens 19 inch (zoals een smart-tv)? Met de optie Media vergoeden we materiële schade die niet gedekt is door de basiswaarborgen. Zowel toestellen voor privé als voor professioneel gebruik zijn gedekt.
Optie franchise: Is je schade groter dan het franchisebedrag (+ 265 euro)? Dan word je met de optie Engelse franchise al vanaf de eerste euro vergoed.
Optie huurder: Huur je een appartement of huis? Dan ben je nog beter verzekerd met de optie Bescherming Huurder. Huurgeschillen gedekt (tot 7.500 euro), lichamelijke schade van vrijwilligers die je helpen verhuizen gedekt (tot 2.500 euro), financiële hulp als je je werk verliest, dan helpen we je om de huur te betalen met een storting van een vast bedrag van 1.000 euro en verhuis ten gevolge van het overlijden van een verzekerde, voortijdige opzegging van het huurcontract door de verhuurder, scheiding of einde van de wettelijke samenwoning van de verzekerden. (500 euro voor verhuiskosten)
Optie tuin: Je tuin is jouw paradijs? Dan is de optie Tuin iets voor jou. Door de basiswaarborgen van Cocoon Flex uit te breiden krijg je bijvoorbeeld ook een vergoeding voor: schade aan aanplantingen, vijvers, tennisvelden en golfterreinen, schade aan inhoud buiten (bijvoorbeeld tuinmeubelen, barbecue, buitenkeuken, buitenspeelgoed, verplaatsbare zwembaden), schade aan inhoud die niet tot de tuin behoort, maar zich wel buiten bevindt (bijvoorbeeld een fiets die nog buiten stond) en schade veroorzaakt door wild, vee of paarden die niet toegelaten zijn op het risicoadres • bodemsanering na vervuiling door stookolie (maximaal 10.000 euro)
Optie geparkeerd voertuig: Met deze optie is je auto of motor van meer dan 50 cc, caravan, aanhangwagen, plezierboot enz. ook verzekerd (tot maximaal 15.000 euro) als het beschadigd is door brand, blikseminslag, explosie, storm, hagel, arbeidsconflicten, aanslagen en natuurrampen.
Optie onrechtstreekse verliezen: Dankzij deze optie wordt je schadevergoeding bij een verzekerd schadegeval met 10% verhoogd (na aftrek van de franchise). Met dat bedrag kan je dan extra uitgaven dekken die je hebt door het schadegeval (maximaal 12.000 euro).

Maak je afspraak


Loading...

Jongerenvoordeel (tot 36 jaar)

Promo! Jonger dan 36 jaar? Geniet van 3 maanden korting* het eerste jaar!

Beperkingen en uitsluitingen

- Schade aan je aanplantingen, speelgoed en trampolines (die zich buiten bevinden) is niet gedekt door de basiswaarborgen. Neem daarvoor de Optie Tuin.
- Zwembaden, zwemvijvers en buitenjacuzzi’s zijn niet gedekt. Neem de Optie Zwembad.
- Je voertuig van 50cc of meer, aanhangwagen, caravan, plezierboot en jetski zijn niet gedekt. Kies de Optie Geparkeerd Voertuig.
- Je laptop, tablet, LED en Smart TV van meer dan 19 inch zijn alleen gedekt voor de basisrisico’s. Om de toestellen tegen alle risico’s te verzekeren (bijvoorbeeld als je het laat vallen), neemt u de Optie Media.
- Schade door werken is niet gedekt. Kies daarvoor de Optie Werken.
- Voor de tussenkomst van de slotenmaker vergoeden we tot maximaal 260 euro.
- Schade door water dat binnendringt via deuren, vensters, verluchtingsgaten of andere openingen in het gebouw betalen we niet terug.

Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 298 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2022 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.

Goed om te weten

* 3 maanden gratis + 9 maanden betalend op 1ste jaarpremie van een nieuwe Familiale verzekering Cocoon Flex of Cocoon Start geldig voor jongeren tot en met 35 jaar. Dit tijdelijke aanbod is geldig met of zonder extra opties op voorwaarde dat DVV verzekeringen het risico aanvaardt.

De woningverzekering Cocoon Flex wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De Bijzondere en Algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. Ga langs in één van onze kantoren of bekijk hier:
- de voorwaarden (eigen risico, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.),
- de commerciële fiche,
- het informatiedocument over het verzekeringsproduct (IPID).
Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat je kennis neemt van deze documenten.

De woningverzekering Cocoon Start is een formule van het product Cocoon Flex, een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE82 7995 5181 0568, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Back to Top
All rights reserved Groep LB Verzekeringen - © 2022 | Made by republico.be
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?